Çevreci Bir Örgüt Kurmak

Hepinize merhaba sevgili parlak fikirler okurları. Bu yazımızda size çevreci bir örgüt kurmanın tüm ayrıntılarını sunacağız. Bilindiği üzere dünyamız, çeşitli çevresel evreler nihayetinde belli başlı tehlikelere maruz kalmıştır. Bunların başında sistemli bir şekilde gelişen kirlilik gelmektedir. Bu kirliliğin nedeni ise orantısız bir şekilde gelişen sanayi ve giderek artan nüfustur.

environmentalist photo

Bunların dışında sanayi atıkları, kontrolsüzce avlanma, para ve başarı hırsı yüzünden çevreyi önemsemeyen fabrikaların çoğalması gelir. Hepsinin sonucunda bize oksijenimizi veren atmosfer kirlenmiştir. Yapılan son açıklamaya göre 2020 yılından sonra dünya geri dönülemez bir şekilde karbon salımına maruz kalmaktadır. Bunun dışında yaşayan türler yok olmaya yüz tutmuştur. Ülkemizden örnek verecek olursak: Karadeniz bölgesinde daha elli yıl kadar önceki balık çeşitliliği ortadan kalkmıştır. Bu hızla gidersek sofralarımızdaki çeşitlilik de giderek azalacaktır. Nesli tükenen hayvanlar giderek artacak, soluduğumuz hava oksijen değil zehir ihtiva edecektir.

İnternetin de yayılımıyla birlikte dünyamızı ve çevremizi rahatsız eden durumlar daha kolay yayılır hale gelmiştir. Bununla birlikte enformasyon artmış, farkındalık sağlanmıştır. Artık çevreci bir örgüt kurmak, son derece etkili bir yöntem olarak kendini göstermiştir. İnsanlar, içinde yaşadıkları gezegeni düzeltmek istemekte, belki de son şanslarını en iyi şekilde dünyaya taşımak istemektedirler. Bunların sonucunda başta Amerika ve Avrupa olmak üzere dünyanın genelinde bu tarz çevreci olarak kurulmakta ve etkin olarak faaliyetlerini yürütmektedirler. Bizim de yazımızın başlığı bu konunun niteliğini taşımaktadır. Yazımızda çevreci örgüt kurmanın gelirleri ve maliyeti ele alınacaktır. Bununla birlikte çevreci bir örgüt kurmanın ne kadar büyüklükte etkiler uyandıracağını da konuşacağız. Son olarak böylesi bir örgütte aktivist olarak rol almanın eğlenceli ve zor yanlarını tartışacağız.

Dünyamız giderek kirlenirken, çevreci bir örgüt kurmak da onun hakkında yazılar kaleme almak da son derece önemlidir. O nedenle bir an önce başlayalım:

Çevreci Bir Örgüt Kurmanın Maliyeti: 

 • Bir örgüt kurmanın maliyetini oluşturan temel faktörleri şöyle sıralayabiliriz: Öncelikli olarak her zaman için toplanacağız, günlük ya da haftalık toplantılarınızı yapacağınız bir derneğiniz, bir mekanınız olmalı. Bu, her ne kadar evde yapılabilecek bir şeymiş gibi görünse de örgütünüz büyüdükçe eve sığmaz olur. Aynı zamanda evde yapılan toplantılar, ev ödevi ciddiyetinde olduğu için örgütün de ciddiyetine gölge düşürür. Bu nedenle ilk başta kiralayacağınız ya da satın alacağınız bir yere ihtiyacınız olacak.
 • Daha sonra bir takım oluşturmanın ruhunu yansıtmak adına belli başlı kıyafetler edinmelisiniz. Tek tip, üniformaya benzeyen takım giysileri olmalı bu. Aynı zamanda aynı renkte olmalı ve üzerine örgütünüzün sembolü işlenmeli. Bu da en başta en az 50’ye yakın bir üniforma diktirmek zorundalığı oluşturur.
 • Bunun dışında, megafon, kalem, kağıt gibi gereçlere ihtiyacınız olacak. Bunu da ekstra masraf hanenize yazdırmanızı öneririz.
 • Bunun dışında maliyeti en çok etkileyen faktörlerden biri de anlaşacağınız matbaa olacaktır. Zira çevreci örgütlerin birincil amacı bir farkındalık yaratmak ve insanlara dünya gerçeklerine dair bilgiler sunmaktır. Bunun da yolu broşür basmaktan gelir. Binlerce basılan ve basılacak olan tüm broşürler için anlaşmalı çalıştığınız bir matbaa olacak.
 • Tüm bunların kapsamında açıkça diyebiliriz yuvarlak bir hesapla çevreci bir örgüt kurmanın masrafları 20 bin liradan başlar. Örgütünüz büyüdükçe ve siz dünya çapında büyük etkiler uyandırmak istedikçe bu masraf da doğru orantılı olarak artacaktır.

environmentalist photo

Çevreci Örgütlerin Ortalama Geliri Nedir? 

Öncelikle altını özenle çizmemiz gereken bir husus vardır. Çevreci örgütler, şirket disiplinleri ölçüsünde çalışmaz ve hareket etmezler. Şirketlerin birincil amacı kar elde etmek, ikinci amacı kamu yararına hizmet ve ürün üretmektir. Ancak başta çevreciler olmak üzere örgütlerin birincil amacı kamu yararı gütmek, halkı doğru bilinçlendirmek ve eylemler yapmaktadır. Bu nedenle çevreci örgütlerin başı haricinde kimse böylesi örgütlere girerek hayatını idame ettirecek kadar para kazanamaz. Bu yarı yarıya gönül işidir. Bir şeye inanırsınız ve bu inancınız doğrultusunda örgüt kurar ya da hali hazırdaki örgütlerden birine katılırsınız. Tüm bunların kapsamında diyebiliriz ki çevreci örgütlerin geliri ne kadar yüksek olursa olsun en iyi ihtimalle yarı yarıya bölünür. Elde edilen gelirlerin çoğu daha büyük eylemlere harcanmak üzere saklanılır. Geri kalan paralar da başta örgüt kurucularına gider. Arta kalan küçük miktarlar da bu çevreci örgütlerin düşük ivmeli harçlıkları ya da maaşları olmaktadır.

Çevreci Bir Örgüt Kurduğunuzda Ne Kadar Etki Uyandırabilirsiniz? 

 • Öncelikli olarak diyebiliriz ki bu tamamen eylemlerinizin gücüne bağlıdır. Eylemlerin gücünü belirleyen ise iki temel unsur vardır. Bunlardan biri o eylemin kaç kişi ile yapıldığıdır. Aynı zamanda aynı alanda birden çok örgüt bulunabilmektedir. Örneğin Türkiye’de ondan fazla çevreci örgüt vardır. İşte bu noktada örgüt kelimesinin hakkını vererek mümkün olduğunca örgütlenip kalabalık sayılara ulaşırsanız, önce ülke çapında sonra dünya genelinde sesinizi duyurma şansınız artar.
 • Çevreci örgütlerin mutlak surette yasal eylemler yapması önerilir. Bu da onları daha sevimli ve insancıl kılacaktır. Öbür türlü illegal eylemler yaptıklarında çevreye, en az eleştirdikleri insanlar kadar zarar vermiş olurlar.
 • Ne kadar etki uyandıracağınızı belirleyen bir diğer unsur ise eyleminizin ne kadar orijinal olduğudur. Akılda kalıcılık, en önemli silahtır çünkü. Eylemleriniz mümkün olduğunca özgün fikirlerle donatılmalı. Aynı zamanda da mizahı da unutmamalı. Tarihten günümüze gelen en etkili eylemlere baktığımız yüksek orandaki çoğunluğunda mizahın kullanıldığını görürüz. İnsanlar güldükleri şeyleri unutmazlar. Unutulmayan şeyler ise, eylem olarak da yankısını bulur. Bu nedenle basmakalıp eylemlerden kaçınmalı. önce teoride sonra pratikte en doğru, en güzel ve en işe yarar eylem planları düzenlenip hayata geçirilmelidir. Aksi takdirde sönük kalır ve kendi kısır döngünüzde etkisiz, yankısız bir örgüt olursunuz.

Çevreci Bir Örgütün Zorlukları: 

 • Bazen öyle şeyler olur ve patlak verir ki: Örneğin eyleminiz ne kadar legal olursa olsun devletin kolluk güçleri ile karşı karşıya gelebilirsiniz. Bu tür çatışmalarda hem fiziksel hem psikolojik olarak yaralanabilirsiniz. Tarihte birçok örneğinde bu tür kazalar ve yaralanmaları görürüz. Siz en kadar devletten izinli eylemler tertip etmiş olsanız da çeşitli kaos ortamlarında böyle zorluklar gelip size bulabilir. Bu nedenle kendinize çok dikkat etmenizi öneririz.
 • Bir başka zorluk ise bu türden çevreci örgütler için kaynak ve sermaye oluşturma zorunluluğudur. Sonuçta bir şirket değilsiniz. Bu nedenle her zaman kendinize mali kaynaklar bulmalısınız. Çevreci örgütler genelde bağış alma yolunu benimsemişlerdir.

Çevreci Bir Örgütün Eğlenceli Yanları: 

 • Her zaman hiç tanımadığınız insanlarla tanışma ve onlarla birlikte mücadele etme imkanınız vardır. Bu da sosyal çevre demektir. Hem de sosyal ilişkileri güçlü bir hayatınız olacak demektir.
 • Bir diğer eğlenceli yan ise, işe yarama hissidir. Dünyayı iyileştirme, daha güzel ve daha yaşanılır hale getirme çalışmalarının ardında birlik olmayı, mücadele etmeyi, bunları yaparken bir canlının hayatını kurtarmayı ve en nihayetinde eğlenmeyi bilirsiniz.
 • 21. yüzyılda en az hissedilen şeylerin başında gelir ekip ruhu. Bu ekip ruhunu yakalamak ve bu ekiple birlikte inandığınız değerler uğruna çalışmalar yürütmek işin en eğlenceli kısmını oluşturacaktır.

Yorum yapın