Gelir belgesiz ipotekli kredi veren kuruluşlar

Hukuken geçerli belgelerle kanıtlanabilen bir geliriniz yok ise maalesef ne bankalar ne de başka aracı kuruluşlar sizlere olağan şartlarda kredi vermiyor. Ancak bu noktada şöyle bir soru beliriyor

hangi gelirler kredi verecek bankalar nezdinde belgelenebilir gelirlerdir?

Belgelenebilir gelir için illa Türkiye’de yerleşik mevzuat çerçevesinde gelir vergisi ödemiş olmanıza gerek yok. Zira kişinin yurt dışındaki varlıkları ve bu varlıkların rantiyesi de belgelenebilir gelir olarak karşımıza çıkabilmektedir. Ancak işin belgeleme kısmında her banka ve her şube farklı ve kendilerine özgü taleplerde bulunabileceklerdir. Mesela kimisi sizin banka dökümünüzü yeterli bulabilecek iken kimisi de bu banka hesap dökümüne ilaveten eskra evraklar da isteyebilecektir.

Bankalar eğer isterlerse ipotek, rehin tesis ederek kullandıracağı kredinin tamamını gelir belgesiz bunlar karşılığında verebilir. Ancak bunu yaptıktan sonra sizden sonradan ek belge ve bilgi talep edebilir. Hukuken böyle bir hakkı vardır.

Bu konuda krediyi kullanırken imzaladığınız genel işlem koşullarında şöyle denmektedir:

“Müşteri, (ticari) defter ve kayıtlarını Türkiye Kanunları’na ve kendini kabul ettirmiş mer’i muhasebe yöntemlerine uygun şekilde tutacağını ve bu defter ve kayıtları normal iş saatleri dâhilinde, Banka’nın inceleme yapması ve bunlardan suret veya özet alması için emrine amade bulunduracağını, talep üzerine Banka’nın belirteceği zaman ve şekilde mali durumu gösteren ve istendiği takdirde, uygun görülen muhsebe firmalarına belgeleri ile birlikte bilançoları vergi ve diğer beyanları Banka’ya tevdi edeceğini, malvarlığının Banka veya vekillerinin kontrolüne sunacağını ve işletmelerin müdürleriyle, şef ve memurlarıyla ve temsilcileriyle görüşülmesine müsaade edeceğini taahhüt eder.”

Hatta sizden eğer ülke ekonomik durumu kötü ise sonradan ek rehdenilecek emtia veya hisse senedi, tapu isteyebilir. Eğer bu ilave varlığı bulamaz ise kredi sözleşmesini feshedebilir.

————-

Gelir belgesi kredi verecek bir kuruluş evvvela sizin kredi notunuzu analiz edecektir. Eğer kredi notunuz düşük değil ve geçmişte sağlıklı şekilde ödediğiniz mikro kredileriniz mevcut ise sizden ekstradan gelir belgesi tanzim etmenizi istemeyebilir. Bu durum biraz bankaların yetkisinde ve onların insiyatifinde bir konudur.

Mesela eğer ilgili şubedeki müdürleri ve yöneticileri tanıyor iseniz bu konuda biraz daha şanslı olabileceğinizi söylemekte yarar var.

Hukuken şu anda güncel mevzuatta gelir belgesiz kredi verilememez diye kesin bir kaide bulunmamaktadır. Bu sebepten ötürü siz de şubeye gidip şansınızı deneyebilirsiniz. Sonuçta elinizde tapu gibi araçların ruhsatı olacak.

Şu İş İlgini Çekebilir:  KREDİ İLE CEP TELEFONU SATIN ALMAK

Bu aşamada belirtmek gerekir ki eğer bu şekilde kredi verdiğini iddia eden veya bu anlama gelen reklamlar veren bir banka görürseniz o banka reklamdaki bu vaadini yerine getirmek zorundadır. Zira bu konuda Reklam ve ticari ilanlar yönetmeliğinin tebliğleri mevcuttur. Ayrıca bu reklamlarda yazan fazi ve kredi masrafları herşey dahil olmak zorundadır. Yani ekstradan masraf ve gizli komisyon çıkartmaları hukuken mümkün değildir.

Şu anda sizlere sunabileceğimiz gelir belgesiz ipotek veren kuruluş yok. Ancak yine de siz bu konudaki ilanlara ve reklamları takip edinizGelir belgesiz ipotekli kredi veren kuruluşlar

Yorum yapın