Göçmen Danışmanlık Merkezi Kurmak

Göçmenliği bir sorun olmaktan çıkarıp bir yönelim, bir yeni imkan haline getirmek mümkün. Günümüz şartların bir ülkeden başka bir ülkeye göç etmek, artık yepyeni imkanları değerlendirmek, şansını başka bir coğrafyada değerlendirmek manasına geliyor. Doğduğun yer değil, doyduğun yer söyleminin altını dolduran bu anlayış, her ne kadar olumsuz bir kaynaktan beslense de daha sonra yepyeni umutların ve olanakların can bulduğu yepyeni bir hayatın kapısını aralıyor.

Bugün göçmen danışmanlık merkezi açmakla ilgili merak edilen her şeyi kısa kısa aktaracağız. Hem insanlara yardım etmek hem de nezih bir ortamda çalışmak isteyen kişiler böyle bir danışmanlık merkezi açarak her iki talebini de karşılayabilir.

Neden Tüm Dünya Hedeflenebilir? 

Öncelikli olarak hedefiniz Türkiye sonra Orta Doğu coğrafyası olabilir. Daha sonra tüm dünyaya açılmanız hem ihtimaller hem de imkanlar dahilinde.İhtimali imkana çeviren yegane ölçüt ise gelişen – gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerin arasındaki uçurumun giderek açılmış olması. İnternet kullanımının yaygınlık kazanması ile birlikte insanlar bambaşka ülkelerin sunduğu yaşam standartlarını keşfetme konusunda çok daha mahirler. Aynı zamanda cüreti cesarete dönüştürerek profesyonel hizmet kademeleri de onlara yepyeni imkanlara açılma şansı tanıyor. Bir anlamda onlara ilham veriyor.

İstanbul’da ya da Türkiye’nin başka bir şehrinde açacağınız danışmanlık merkezine ilgi çok büyük olacaktır. Zira hem veriler hem yapılan sokak röportajları özellikle gençlerin başka bir ülkede yaşamak ve çalışmak istediğini gözler önüne seriyor.

Bununla birlikte Orta Doğu coğrafyasındaki diğer insanlara da hizmet sunabilir, çok daha iyi koşullara sahip ülkelere gitme hususunda köprü vazifesi görebilirsiniz. Bu nedenle hedefiniz mikrodan makroya doğru genişlik kazanabilir. Yeter ki çok çalışın ve insanların çok yönlü taleplerine çok yönlü olarak karşılık vermeyi bilin.

Karlı Mıdır? 

Mevcut dünya şartları göz önünde bulundurulduğunda göçmen danışmanlık merkezi açmanın potansiyel olarak son derece karlı olduğunu rahatlıkla söyleyebilir. Her yıl, hatta her gün başka bir ülkeye göç etmek isteyenlerin sayısında gözle görülür oranda bir artış söz konusu. İşsizliğin artması, insanların gelecekleri konusunda haklı nedenlere bağlı olarak kaygılanmasına ve şanslarını başka ülkelerde denemek istemesine yol açıyor. Açılan bu yolda siz de ek bir yol açarak, onların taleplerinin gerçekleşmesine ön ayak olabilirsiniz. Bu onlar için nasıl manevi bir kazanç olacaksa sizin için de maddi bir kazanç olacaktır.

Şu İş İlgini Çekebilir:  Hasar Danışmanlık Şirketi Kurmak İsteyenlere

Göçmen Danışmanlık Merkezi Tam Olarak Ne İş Yapar? 

Göçmen danışmanlık merkezleri çok yönlü çalışır ve genelde vızır vızır işler. Ancak işlerinin yüzde seksenini iki ana şey oluşturur. Bunlardan birincisi çalışma izni belgelerinin hazırlanmasını ve bilgilerinin verilmesi. Bir diğer ise oturma izni için gereken belgelerin hazırlanması. Temel olarak bilgi ve belge odaklı çalışan danışmanlık merkezleri, insanların aklında yer eden tüm soruları / sorunları cevapla mükelleftir.

Bununla birlikte çalışma / oturma izninin uzatılması da danışmanlık merkezinin sunduğu hizmetler arasında yer alıyor.

Göçmenler Neden Yardıma Muhtaçtır?

Aynı ülke içerisinde bir şehirden başka bir şehre gitmek bile çoğu zaman külfet gelir insana. Başka şehrin adetleri hatta şivesi bile yabancıdır çünkü. Bir de bunu ülkeler bazında düşününce yabancılaşma kendini hem maddi hem manevi / kültürel boyutta hissettirir. Yabancı ülke her iki anlamda da yabancıdır. Hem buradaki olmayan anlamında hem de bize yabancı olan anlamında.

Söz gelimi İngiltere ya da Kanada’ya gittiğinizde oradaki metro – tren hatlarını – seferlerini kavramanız bile aylar sürebilir. Her ülkenin bürokrasisi,kuralları, adetleri ve yasaları birbirinden çok farklıdır. Tüm bunların toplamında göçmenlerin her bakımdan yardıma muhtaç olması günümüz gerçekliklerinden biridir.

İflas Riski Var Mı? 

Eğer disiplinli bir şekilde çalışır, insanların ihtiyaçlarına gerçek manada cevap verirseniz iflas riski yüzde bir – iki oranında kalır, asla yükselmez. Günümüzde en çok ihtiyaç duyulan danışmanlık kollarından biri göçmenlik ile ilgili olandır. Talebin arzı belirlediği göz önünde bulundurulduğunda, siz misyonunuza uygun hareket eder, sıkı bir ekiple çalışırsanız iflas riskiniz yok denecek kadar azdır. Hele bir de İngilizce dışında farklı dünya dillerini bilen bir ekiple çalışırsanız iflasın ancak şakasını yaparsınız.

Bu İş Sadece İnternetten Yürütülebilir Mi? 

Bu iş diğer birçok iş gibi sadece internet üzerinden yürütülebilir. Ancak müşterileriniz size sık sık ”biz bunu en iyisi yüz yüze konuşalım” diyecekler. Zira çalışma ve oturma izni gibi son derece teferruatlı ve hassas konularda yüz yüze diyalog kurmak, her iki taraf için de daha profesyonel olacaktır.

Devlet Kurumları İle Ortak Çalışma Yürütmek Mümkün Mü? 

Devlet kurumları ile ortak çalışma yürütmek mümkündür ve mümkün olduğu kadar da gereklidir. Bu işi ifa ederken devlet kurumlarından alacağınız her yardım, müşterilerinizi çok daha organize bir şekilde yönlendirmenizi sağlayacaktır. Bu noktada devlet kurumları ile birlikte ortak çalışma yürütmek için gerekli adımları atmanızı öneririz.

Yorum yapın