Gübrecilik İşi Yapmak

21. yüzyıl ile birlikte tarım alanları 3te 1 oranında azaldı. Artık 150 oranında değil 100 oranında ekilebilir alan kaldı. Bu vahim tabloyu ve gübreciliğin risklerini incelemeden önce, gübre nedir, ona bir bakalım.

fertilizer photo

Gübre, içinde azot, fosfor ve potasyum bulunan ve çeşitli bitkileri beslemek maksadıyla toprağa dölülen ya da karıştırılan hayvan dışkısına gübre diyoruz. Gübre, köy yaşamı olanlarımızın ya da köyde bir mühlet eş dost akraba ziyaretine gitmiş olanların hem ismen hem de görsel açıdan aşina olduğu bir şey. Ülkemizin genelinde halen tarımcılık, çok rastlanan bir üretim alanı. Bu bağlamda gübre, her zaman aşina olduğumuz bir ürün.

Gübre kullanımının belli başlı nedenlerinden en büyüğü, içine koyulduğu toprağın ve o topraktaki bitkinin daha verimli olmasını sağlamasıdır. Bitkilerin büyümesini sağlayan çeşitli elementler çeşitli oranlarda gübrenin içinde bulunur. Gübrenin içinde bulunan elementleri gübre satıcılığı işini yapmak isteyenler ve gübre satın almak isteyenler için sıralayalım:

 • Potasyum (K)
 • Kalsiyum (Ca)
 • Çinko (Zn)
 • Bor (B)
 • Kükürt (S)
 • Bakır (Cu)

Bu gibi elementler, gübrenin içinde bulunur ve bir arada olduklarından söz konusu bitkilere yarar sağlar. Fakat günümüzde, tarım ve hayvancılık alanları çarpık kentleşme ve manyaklık derecesinde inşaat salgını ile azalmaktadır. sebeple belli bir alanda seri olarak üretim halinde olan sera ve bahçelerde topraktan bitkiye ulaşan minerallerin sayısı azalmakta. Aynı toprağa ekilen bitkiler, zamanla köklerinden ulaştığı bu mineralleri topraktan sağlayamamaktadırlar. Belli alanlarda yapılan bu ekimlere gübreleme işlemi kaçınılmaz bir fayda sağlamıştır. Bu nedenle gübrecilik, çok geçmeden bir iş, bir meslek, bir pazar alanı oluşturmuştur.

fertilizer photo

Sanayileşme, fabrika atıkları, egzoz dumanı, doğal gaz atıkları ve giderek artan çevre kirliliğş ve son olarak karbondioksit artışı, yağmurların verimliliğini ve besleyici özelliğini de azaltmış bulunmaktadır. Toprakta, meydana gelecek fiziksel ve kimyasal değişiklikler insan hayatını bitki ve hayvan yaşamını da doğrudan etkileyecektir. Kalın tabakalı, toprak örtüsünün oluşması binlerce yılı bulabilirken toprak örtüsünün oluşması binlerce yılı bulabilirken, insan eliyle verimsiz hale getirilmesi uzun sürmemektedir. Bunların sebebini madde madde şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Nüfus patlaması: Özellikle Ortadoğu ve Asya kıtasında giderek artan ve bilinçsizce toprağın verimliliğini yıldan yıla azaltan nüfus zorluğu. Nüfus arttıkça, birçok doğal alanda tahribat oluşmuş ve bitkilerin verimliliği de aynı oranda azaltmıştır.
 • Çarpık ve aşırı kentleşme: Beton şehirlerin beton insanları olarak, giderek azalan tarım alanlarını ve verimlilikleri solmaya yüz tutmuş bitkileri görmekteyiz.
 • Petrol vb. ürünlerle çalışan araçların artması: Artık evlerimizdeki mısır patlatma makineleri bile petrolle çalışmaktadır. Petrolün bu kadar aşırı kullanılmasının doğaya zararı her yıl çekilen belgesellerde ve birçok panelde gösterilmekte, anlatılmaktadır.
 • Hava kirliliği: Havadaki oksijen oranının azalması, hayvanlarda ve insanlarda çeşitli sorunlara yol açtığı gibi, bitkilerde de aynı sorunları doğurmaktadır.
 • İneklerin salgıladığı metan gazı: İneklerin beslenme sonucu midelerinde oluşan metan gazının dışarıya salınımı, atmosferde ciddi tahribata yol açmaktadır. Atmosferdeki bir problem de, dünyamızdaki yaşayan ya da yaşamak isteyen her canlı problem var demektir.

Uzun süre ekilip biçilen topraklarda ortaya çıkan mineral eksikliği bakımından gübre, toprağın ve bitkinin istediği elementleri sağlayan önemli ve yararlı bir karışımdır. Günümüzde ise gübre iki farklı yöntemle elde edilmektedir:

 • Doğal (Organik) Gübre:
 • Yapay (İnorganik) Gübre:

Şimdi gübre üreticiliği yapmak isteyenler için bu gübre çeşitlerini kısaca tanıyalım:

 • Doğal Gübre: Epey aşina olduğumuz çeşitli hayvanlardan elde edilmektedir. Evdeki imkanlara göre de elde edilebilen gübre türüdür. Genel olarak geç çözülürler. Geç çözüldükleri için de genel olarak çiçek yetiştiriciliğinde ve sebze üretiminde kullanılırlar. Bitkisel ve hayvansal artıkların ayrı bir yerde belli bir zaman sonra çürümeye bırakılmasıyla oluşurlar. Bu bağlamda maliyetli bir üretim şekli değildir.
 • Yapay Gübre: Kendi içlerinde ikiye ayrılırlar. Katı ya da sıvı olabilirler. Amonyak, yapay gübre sınıfının en tanıdık simasıdır.

Ülkemiz, sebze üretimi ve tüketimi açısından oldukça elverişli bir ülkedir. Amerika’da karpuzları dilimli, mandalinalı tek tek satarken, biz de her şey kilosuyladır. Hal böyle olunca sebze satışlarının yüksek bir grafik çizdiğini çıplak gözle görebiliriz. En ufak bir ilçemizde bile birçok güne ait pazarlar kurulur. Bolluğun çok olduğu yerde tüketim de çok olur. Ayrıca zeytinyağlı zeytinyağsız yemeklerde kullanılan sebzeler de belli bir mide kültürünün olduğunu göstermektedir.

Tüm bunların ışığında gübrecilik işinin epey karlı ve fırsatlarla dolu bir iş olduğunu söyleyebiliriz. Gübreciliğin ticari bir açıdan karlı olmasının nedenlerinden biri de maliyetinin düşük olmasıdır.

Maliyetinin düşük olmasının nedenlerin en önemlileri şunlardır:

1- Neredeyse sıfır maliyet olması. Sermaye olarak artık gıdaları kullanacağınız için genelde maliyetiniz çok çok düşük rakamlarda olacaktır. Bir nevi doğayı dönüştürme operasyonu olan gübrecilik, sermaye olarak artık gıdaların kullanıldığı karlı bir işletme türüdür.

2- Geniş pazar ağı: Üreteceğiniz gübreler illa ki alıcısını bulacaktır. Geniş bir pazar ağına sahip olan gübrecilik, ülkenin en doğusundan en batısına kadar geniş bir alıcı kitlesine sahiptir. Potansiyel müşterilerinizi, sağlıklı ve hormonsuz sebzelerde kullanılacak gübrelerinizle gerçek müşterilere çevirebilirsiniz.

Peki gübre satışında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir:

Yapay gübrelere dikkat edilmelidir. Bazı fabrikasyon ve sentetik katılarak üretilen gübreler, bitkilerin ölümüne ya da yararlarının azalmasına sebep olmaktır. Günümüzdeki birçok gıdanın hormonlu olmasının sebeplerinden biri de kasti ya da bilmeyerek içine konulan yanlış, sahte, sentetik gübrelerdir.

Tüm bunlarla birlikte, giderek azalan tarım alanları ve doğal ürünlere verilen kıymetin azalması gübre satışının da doğal sebze ve bitki üretimiyle beraber günden güne azalmasıdır. Tüketim toplumunun çılgın yönleri, sentetik olana, sağlıklı gibi görünüp tamamen zararlı olana ve fast- fooda yönelmiştir. Birçok sivil sağlık toplum kuruluşları ve doğa severlerin mücadeleleri dünyayı tarım alanlarıyla birlikte güzelleştirmek adına çalışmaktadır. Doğa kazanır ve mis gibi kokan sebzeler, çiçekler, bitkiler üretilmeye devam ettiği sürece, gübre satış işi de baki kalacaktır.

Herkese yararlı gübrelerle birlikte canlanan çiçeklerin ışıltısıyla dolu bir gün dileriz. 

Yorum yapın