İyi Bir Sosyal Medya Örgütlenmesi Kurmak İçin

Artık mevcut sistemler ve mekanlar değişiyor sevgili okurlar. Önceden en önemli konuklarımızı pek de kullanılmayan ve kullanılmadığı için de değerli ve temiz olan salonumuza alırdık. Şimdi sosyal medya ile birlikte kullanım alanları ve kullanım biçimleri değişti evvela. Bir yer ne kadar çok kullanılıyorsa o kadar değerli ve güncel örneğin.

social photo

Ben o hesabı pek kullanmıyorum, benim asıl hesabım bu” dediğimiz noktada neyin önemli neyin önemsiz olduğunun vurgusunu güncellenmiş bir versiyonla sunmuş oluruz. Sosyal medya öyle gelişkin, öyle güncel ve öyle popüler hale geldi ki bunu reddetmek, düpedüz çağımızın mevcut şartlarını doğru okumamak anlamına gelecektir.

Önceden iyi mobilyalarla donatılmış, her daim kapısı kilitli, bol vitrinli bol aynalı salon odalarımızın yerini en sık kullandığımız sosyal medya hesapları ve profiller oluştu. Sen beni buradan ekle, burayı daha çok kullanıyorum cümlesi de bunun tam bir görüntüsünü oluşturuyor ve devam ettiriyor.

Bununla birlikte iş sadece konuk etmekle, misafir kabul etmekle bitmiyor. Bundan sonra her misafir, her yeni kişi, yeni ya da var olan bir örgütlenmenin de temsilcisi konumda. İstese de istemese de bu algı ve bu imaj otomatik olarak kendiliğinden gelecektir.

Sosyal medyanın gerçekleri ve günlük hayata etkisi adlı makalemizi okuduktan sonra nasıl da sosyal medyanın apayrı bir dünya ve apayrı bir evren olduğunu ve yeni bir gezegen bulunmuş gibi yeni bir kurallar bütünü ve alışkanlıklar demeti meydana getirdiğini hep birlikte okuyup öğreneceğiz. Sosyal medyanın gerçeklerinden ve günlük hayata etkisinden uzak kalmamak için, makalemiz hepinize her zamanki gibi açık.

Sosyal medya, iyi bir örgütlenmenin tüm olanaklarını size sunmaya hazır.

Gruplaşma İle Örgütlenme Arasındaki Farklar! 

Örgütlenme deyince bazı taş kafalılar, ne oluyoruz yahu, ne örgütlenmesi diye çıkışabilir. Hazır yazımızın içerisinde bu kelime ve anlam varken bütünlüğü sağlamak adına bu kelimenin anlamını, gelen manalarını da açıklayalım. Örgütlenme, çeteleşme ya da mafya tipi bir örgüt ağı kurmak demek değildir. Hele ki sosyal medya örgütlenmeleri, aslında birer basit, iyi niyetli grup kurma faktörüdür.

Asıl ayrılması gereken nokta gruplaşma ile grup kurmak arasındaki temel faktörlerdir. Grup kurmak her zaman için üretmeye yönelik iyi niyetli teşebbüslerin bir totali, bir tezahürüdür. Gruplaşmak ise tüketici olmak, var olanı bozmak, talan etmek amacıyla bir araya gelmiş ve daha çok çeteye yakın bir durumdur. Zaten kelime ağızdan çıkar çıkmaz uğursuz bir çağrışımı vardır: Gruplaşmak.

Ev içinde, ortamlarda, sınıfta ya da yarışma programlarında gruplaşma. Gruplaşma, her zaman için kötü niyet ve saldırganlık barındırır içinde. Gruplaşma içinde olan bireyler dayanışma, birlikte hareket gibi erdemlerden uzaktır. Onların daha ziyade mutlak amacı karşı taraftaki birey ya da zıt grupları bastırmak, onlarla mücadele etmek ve kendi çıkardıkları savaşmaktır.

Örgütlenme ile gruplaşma, grup kurmak ile çeteleşme arasındaki farkları, nüansları ele alıp bir güzel açıkladığımıza göre şimdi ana başlığımızı oluşturan konuya odaklanabiliriz.

En Yakın Dostunuzla İş Kurabilme Ve Bunu Yürütebilme Sanatı en yakın dostunuz ile birlikte iş kurmak örgütlenmenin en saf, en organik ve en güzel halidir. Ta ki layıkıyla yerine getirilirse. En yakın dostla iş kurmak ve bunu yürütebilmek bir sanattır ve bu sanatı iliklerine kadar doğru ve reel bir şekilde inkılap ettirmek için yapacağınız ilk iş makalemizi okumak olmalıdır!

İyi Bir Sosyal Medya Örgütlenmesi Kurmak İçin

Belirli bir işe, gruba, amaca hitaben Facebook grubu kurmak:

Evet arkadaşlar. Evvela yerine getirmeniz gereken mutlak irade, bir amaca sahip olmaktır. Öyle ısmarlama, sipariş üzerine bir amaç da olmamalıdır bu. Gerçekten inanılan bir amaçtan sonra gruplar birlikte hareket edebilir. Dayanışmanın en ruhani, en güçlü yansıması budur zira. Bununla birlikte amacını totalde oluşturan yegane enerjiyi de belirli bir işe ya da gruba hitap ettirmek şeklinde tezahür ettirmeniz gerek. Yani toplanmanızın bir amacı olduğu kadar karşılığı da olmalı.

Yoksa tamamen soyut, tamamen sanal bir amacı önce hayata geçirmeye çalışıp sonra grup olmaya çalışırsınız ki bu da safi zaman ve enerji kaybı olacaktır. Siz de grubun diğer üyeleri de belirli bir işe, gruba ya da amaca sınırsız ilkelerle bağlı olmalı ve bu şekilde disiplini sağlayarak kolları sıvamalıdır.

Aynı şekilde gruba ait Facebook sayfaları açmak:

Başlangıç olarak bir tane açmanız yeterli grup. Ancak belli bir üye sayısından, paylaşımdan ya da zamandan sonra başka Facebook sayfaları açmanız da icap edebilir. Neyse ki söz konusu sosyal medya ortamı buna müsaade ediyor. O nedenle gereğini yapmamanız için hiçbir sebep yok. Grup içinde talimatlar ve kurallara uyarak her bir grubu bir grup üyesi yönetebilir. Amaç gruba ait Facebook sayfaları açarak grubun faaliyetlerini, amaçlarını mümkün olduğunca fazla insana ulaştırmak ve grup içinde doğan yeni görevleri en kısa ve en reel bir şekilde çözüme kavuşturmak olacaktır.

Planlı ve koordine bir şekilde çalışırsanız gruba ait Facebook sayfalarından birçok ilerlemeyi kaydedebilirsiniz.

Sosyal medyanın dışarıya taşmış hali!

Grup mensuplarının hep beraber ortakça başarabileceği minik işler ortaya serilmeli ki grup, kolektif bilincin gücüne vakıf olsun:

Bu maddede en fazla dikkat etmeniz gereken nokta şu olmalı: Her bir grup üyesi öyle ya da böyle irili ya da ufaklı bir şeyler başarmış olmalı. Böylece hem işe yararlık duygusu hasıl olacaktır içinde, hem de takdir edilmek ayrı bir motivasyon kaynağı doğuracaktır kendi bünyesinde.

Bu nedenle görev dağılımının kimseyi grubun dışında bırakacak şekilde olmamasına özen gösterin. İnsanlar grup içinde tam dayanışma ruhunu yakalamak ve gruba bir kez olsun bile yabancı duygularla yaklaşmasın diye ona küçük ödüller verir gibi küçük başarı hikayeleri verin. Bu, her zaman işe yarar.

Gençlerin Bu Amansız Yalnızlığı Nereye Kadar Sürecek? adlı makalemize çözüm önerilerinden biri olarak grup kurmayı önerebiliriz. Kim bilir belki de amansız yalnızlık diye şikayet ettiğimiz birçok arızalı nokta, iyi bir sosyal medya örgütlenmesi ile çözülebilir. Siz ne dersiniz?

Sık sık gruba özgü değerlere, kültürlere, inançlara hitaben paylaşımlarda bulunmak

Bir grubu grup yapan ortak çekirdekler halinde oluşturdukları ortak değerler sistemi, inanç merkezi ve kültürel birikimdir. İki kişinin olduğu yerde bile çok geçmeden ortak bir dil, ortak bir değerler silsilesi oluşur. Bunu sonuna kadar kullanın. Bu, hem dışarıdan grubunuzun nasıl ortak bir ağa sahip olduğunu pek güzel bir şekilde gösterecektir. Hem de grup içindeki dinamikleri de her geçen biraz daha sıkılaştıracaktır. Safları sıkılaştırın. Bunu kültürle, inançla ve değerlerle yerine getirin.

İnsanın vazgeçilmez olan ”biz” ve ”onlar” ”ötekiler” ayrımına vurgu yapmak:

Geldik en önemli ve en sonuncu maddeye. Koca Amerika bile dünyayı biz ve ötekiler olarak ikiye ayırıyor. Ünlü yazar Susan Sontag’ın da dediği gibi Amerika her zaman bir düşman yaratır. Bu düşman soyut ve her daim onlara ait bir görünümdedir. Önceden Çin ve Sovyet komünizmiydi asıl tehlike. Bugün ise terörizm.

Sizin de grubunuzun böyle soyut düşmanlara, soyut bir ”onlar” zamirine ihtiyacı var. Bu kanaldan yürüyün. Düşmanınız olmasa bile düşmanınız varmış gibi davranın. Bu, size en azından dost katacaktır.

Yorum yapın