Kişiselleştirilmiş Doğal Kanser Tedavileri Sunan Bir Tıp Merkezi Kurmak

Günümüzde ölümlerin temel sebebi olan hastalıkların başında kanser geliyor. Başta akciğer ve kan kanseri olmak üzere onlarca çeşidi bulunan kanser, ölümlerin %20 gibi büyük bir oranına doğrudan ya da dolaylı etki ediyor. Bu her 5 kişiden birinin bu önlenemez yükselişteki hastalık yüzünden vefat ettiği anlamına gelmektedir. Tablonun bu kadar karanlık, rakamların bu kadar vahim olduğu bir gerçeklikte, yeni tedavi yöntemleri denenmeye ve uygulanmaya devam ediyor.

Bu yeni yöntemlerden en çok sonuç getireni ve hastaları eski sağlığına kavuşturanı ise kişiye özel / kişiselleştirilmiş kanser tedavileridir. Diğer dünya ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de alanında uzman olan hekimler bu alandaki çalışmalarını sürdürerek yüksek oranda başarılı sonuçlara ulaşmaya devam ediyor.

Kişiye Özel Tedavi Ne Demek? 

Dünyada saygın bir konuma sahip olan üniversiteler ve hastanelerde yapılan son araştırmalardan elde edilen bulgular bize şunu gösterdi: Kanserin yayılma süresi, metastaz grafiği, belirtileri ve vücuda etkileri, kısacası insan vücudundaki tüm haritası genetik yatkınlık ile doğrudan ilgili. Hal böyle olunca kişiye özel tedavilerinin önemi de tedaviye olan etkileri de bir hayli önem arz ediyor.

Günümüzde başta kanser olmak üzere hastalığın tedavisinde belli başlı yöntemler izlenir. Bu ”belli başlı” olma durumu neredeyse ezbere bir tetkik anlayışının uzantılarıdır. Bunun iki sebebi var. Birincisi vakit yok, ikincisi teknoloji ve tıp alanında ilerlersek ilerleyelim hala çok az şey biliyoruz. Bu bağlamda klasik yöntemlerle hastalığı tedavi etmeye çalışmak kaçınılmaz bir hal alıyor.

Ya da artık alıyordu diyebiliriz. Zira kişiye özel kanser tedavileri ile birlikte hastaların eski sağlıklarına kavuşma ihtimalleri %60 oranında arttı. Bu, ise hiç de azımsanmayacak bir rakam olarak karşımızda duruyor. Aynı zamanda bir umut ışığı olarak da.

Kişiye özel tedaviyi herkesin anlayabileceği bir dilde açıklamamız gerekirse şu örneğe başvurabiliriz. Hani dillere pelesenk olmuş bir sağlık terimi vardır: Genel Sağlık Taraması. İşte siz kişiselleştirilmiş doğal kanser tedavileri sunan bir şirket kurduğunuzda onun adı otomatik olarak ‘Özel Sağlık Taraması’ olarak değiştirilecektir. Özel hastanelerin bile ancak birkaç tanesini yaptığı, yapabildiği taramaların tamamını size gelen hastalarda uygulayarak tamamen bilimsel, tamamen sonuç odaklı ve kişi odaklı bir şekilde çalışmalarınızı yürütmüş olacaksınız.

Kuracağınız tıp merkezinde gen profilleri ve haritaları detaylı olarak incelenecektir. Bu ise hastalığın metastaz hızı başta olmak üzere tüm risklerini ortaya koyacak bir harita çıkarmanızda etkili olacaktır. Başka kurumlar günde elliden fazla hasta ile ilgilenmek zorunda iken siz sadece üç – dört hasta ile sistemli bir şekilde hastalığın üstesinden gelmeye çalışacaksınız.

Kişiye özel tedavide teşhis ve takip kadar en doğru, en etkili tedavi yöntemlerini belirlemek de son derece kritik bir öneme sahip. Yapılan onca araştırma ve elde edilen bulgulardan sonra en doğru ilaç tedavisi ile birlikte önce hastalığı durdurma sonrasında tamamen yok etme aşamasına gelmek artık tamamen mümkün. Özellikle Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde sayıları giderek artan bu tür merkezler ileri seviyedeki birçok kanser hastasının dahi tamamen iyileşmesini sağlamıştır.

Endüstriyel Tıp Neden Bu Konuda Geri?

Adından da anlaşılacağı üzere endüstriyel tıp tüm meselelere ve hastalıklara ‘endüstriyel’ bir perspektiften bakmaktadır. Bu ise toplumcu olmaktan çok çoğulcu bir bakış açısının ana izleklerini oluşturuyor. Tabiri caizse sürümden kazanma yoluna giden endüstriyel tıp çok fazla sayıda hastaya aynı tedavi yöntemlerini ve aşamalarını dayatarak onların iyileşmesini umuyor.

Şu İş İlgini Çekebilir:  Evde Güzellik Serumu Üretip Satmak

Ancak yazımızın başında da belirttiğimiz gibi ölen kişilerin yüzde yirmi kansere bağlı nedenlerle hayata gözlerini yumduğu için hem insani açıdan hem de istatistik sonuçların ışığında durum çok da iç açıcı değildir. Korona virüs salgını sonrası dünya devi olarak tanımlanan ya da öyle sandığımız ABD’nin sağlık sisteminin nasıl fecaat seviyesinde olduğunu hep birlikte gördük. Dünyada birkaç ülke dışında sağlık sistemleri yarı randımanlı çalışan tek bir ülke bile bulmak zor. Hal böyle olunca kişiye özel tedaviler – alternatif tıp yöntemlerinin bile sayıca altında kalıyor.

Endüstriyel tıbbın bu alanda yetersiz kalmasının bir diğer nedeni ise sistemin yeterli sayıda uzman çıkartamıyor oluşudur. Aynı zamanda yetersiz ekipman ve ilaç üretilmemesi de bitinci dereceden etkili. Madem ana gündemimiz Corona virüs, yine buradan bir örnek verelim: Herhangi bir salgın riskine karşı her yurttaşına yetecek sayıda maske dahi üretemeyen bir mekanizma, kişiye özel tedavilere ne kadar önem verebilir? Belki bunun en büyük nedeni insanlara sağlığını geri kazandıracak yatırımlara ödenek ayırmak yerine, sermayenin çoğunu reklamlara ve silah sanayine akıtmaktır…

Her Kanser Bambaşka mıdır?

Merak edilen ve sıklıkla dile getirilen bir diğer soru da her kanserin aynı mı yoksa bambaşka olduğu yönünde midir? Kanserin temel yapısı ve yayılma süreci aynı olsa da insanlardaki etkileri bambaşka olmaktadır. Nasıl ki insanlar olarak parmak izlerimiz bile birbirinden farklı, bu nedenle kanserin yol açtığı tahribat ve izlediği yollar da farklı olmaktadır.

İnsan Böyle Bir Tedaviye Talep Gösterir mi?

Aklında böyle bir tıp merkezi kurmak olan kişiler haklı olarak kurdukları merkezin geleceğini garanti altına almak isteyeceklerdir. Bu nedenle insanların böyle bir tedaviye talep gösterip göstermeyecekleri yönündeki merakları gayet insanidir. Dünyada birçok örneği olduğu için ve bu merkezlere akın akın insanlar geldiği için söz konusu talebin kesinlikle beklenenin çok üstünde olacağını söyleyebiliriz. İnsanlar söz konusu kendi ya da çevresindekilerin sağlığı olduğunda -önce can sonra canan – diyerek tüm önceliklerini buna vereceklerdir. Kullanılan yöntemler işe yarar olduğu ölçüde ekonomik de olursa hem istediğiniz paraları kazanabilir hem de bol bol hayır duası alabilirsiniz.

Böyle Bir Tıp Merkezi Kurmak İçin Gerekenler

Böyle çok yönlü bir tıp merkezi kurmak için mutlaka bir ekip oluşturmalısınız. Ekipte laborant, mikrobiyoloji uzmanı ve uzmanlık alanı kanser olan doktorlar yer almalı. Çekirdek kadronuz ne kadar sağlam olursa ilk adımını attığınız bu yolda çok daha güçlü adımlarla ilerlersiniz. Aynı zamanda bulguları elde etmek ve çeşitli testleri yapmak için gerekli olan tüm ekipmanlar da elinizin altında olmalı. Bir ekipmanın ya da cihazın eksikliği dahi tedavi sürecinin bloke olmasına ve elde edilen sonuçların eksik / yanlış çıkmasına sebebiyet verebilir.

Böyle Bir İşin Kar Oranı Ne Olur?

Böyle bir iş için çok büyük oranda bir sermaye gerekiyor. Medikal ekip dışında pazarlama için de bir hayli para harcamalısınız. En azından başlangıçta. Zira bu kişiye özel tedavi türü adını yeni yeni duyurmaktadır. Türkiye’de ise milyonlarca kişi tarafından bilinmemektedir. Televizyon ve internete harcayacağınız paralar ile birlikte harcadığınızdan fazlası size kazanç olarak geri dönecektir.

Yorum yapın