Tavuk Çiftliği Açmak-Karlılık ve Maliyet Detayları

Çiftlik, kelime anlamı itibari ile insanların çeşitli hayvanları yetiştirip, bu hayvanlardan yararlandıkları işletmeler olarak bilinmektedir. Tavuk çiftliği ise, insanlar tarafından içerisinde tavukların yetiştirildiği ve yetiştirilen bu hayvan cinsinden yararlar sağlandığı işletmelerdir. Tavuk çiftliği kurmak, genel anlamı ile karlı bir yatırım olarak görülmektedir. Her işte olduğu gibi bu alanda da yatırım yapmak için, öncelik ile sağlıklı fizibilite çalışmalarının yapılması ve yetiştirilmesi düşünülen hayvanlar hakkında detaylı bilgiye sahip olunması gerekmektedir.

chicken photo

Nereye Tavuk Çiftliği Açabilirim?

Tavuk çiftliği açmayı düşünüyor iseniz, hayvanların barınakları olan ve kümes olarak isimlendirilen barınakların konuşlanacağı yer büyük önem taşımaktadır. Nereye tavuk çiftliği açabilirim? Sorusunun cevabı aşağıda paylaşıma sunulmuştur.

• Kümes olarak tabir edilen alanlara, malzeme giriş çıkışlarının sık aralıklar ile yapılması nedeni ile kümes yeri, ulaşımın kolay sağlandığı bir yer olarak tercih edilmelidir.
• Açılacak çiftliğin kapasitesi göz önüne alınarak, gerek çiftliğin giderleri için, gerek ise elde edilen ürünlerin pazarlanması için, nakliye masrafları göz önünde bulundurularak, ulaşım faktörü dahilinde uygun alanlar tercih edilmelidir.
• Tavukların su ve ışığa ihtiyaç duymaları nedeni ile su ve elektrik açısından problem teşkil etmeyecek yerlerin seçilmesi de ayrıca önem teşkil etmektedir.
• Düşünülen kümes sayısı birden fazla ise, kümesler arası mesafenin hastalıkların yayılma ihtimaline karşı mümkün olduğunca makul seviyelerde uzak tutulması gerekmektedir. Bu mesafenin sağlanabilmesi için, çiftliğin kurulacağı alanın iyi hesaplanması kaçınılmaz bir gerçektir.
• Elektrik maliyetlerinin minimum seviyelere indirilmesi amacı ile mümkün olduğunca güneş ışığından faydalanılacak alanlar tercih edilmelidir.
• Havalandırma hususu göz önüne alındığında ise, çukur vaziyette bulunmayan ve rüzgardan faydalanılarak havalandırmanın sağlanabileceği sahalar tercih edilmelidir.

chicken photo

Tavuk Çiftliği Açmak Para Kazandırır mı?

Tavuk çiftliği açmak para kazandırır mı? Sorusunun karşılığı, çiftliğin kurulma maliyetleri ile ve hedeflenen müşteri kitlesine ulaşmak ile doğru orantılı bir şekilde bulunmaktadır. İşletmenin hazırlanma maliyetleri, tavuk alım maliyetleri, tavukların beslenmesi için yıllık yem maliyetleri, işletmede olması muhtemel beklenmedik giderlerin maliyetleri, civcivlerin büyümesi maksadı ile gerekli olan yemlerin maliyetleri ve kuluçka makine maliyetleri iyi bir şekilde etüt edilerek, tavuk çiftliği işine girilmelidir. Yapılan hesaplamalardan sonra elde edilen yumurta gelirleri, kuluçka için ayrılacak yumurtaların gelirleri, kuluçkadan çıkan sağlıklı civciv gelirleri ve civcivlerin yüzde elli oranında tavuk çıkma ihtimaline karşılık elde edilen gelirler hesaplandığında, görülecektir ki bir yıl sonra elde edilen kar, yüzde ellinin üzerinde bir kar oranı olarak gözlenecektir.

Tavuk Çiftliği Açmak Maliyetli mi?

Tavuk çiftliğinin kurulması aşamasında hedeflenen iki yönteme göre maliyetler farklılık göstermektedir. Yumurtacılık anlayışı içerisinde, tavuk çiftliği kurulması ile etçilik anlayışı ile tavuk çiftliği kurulması arasında maliyet farkları bulunmaktadır. Ortalama 500 tavuk beslenecek bir tesisin, kurulum maliyetleri tüm giderler dahil, bir yıl sonra kendini amorti edecek seviyede yer almaktadır. Tavuk çiftliği açmak maliyetli mi? Sorusunun tam karşılığı, planlanacak tesis ve üretim sistemi ile ilgili olan maddi değerlere karşılık gelmektedir. Ayrıca, tercih edilen makine cinsleri, tavuk ve civciv yem cinsleri, tavuk maliyetleri ile beklenmedik giderler, yapılacak maliyetin ana ilkelerini belirlemektedir.

Tavuk çiftliği kurmak istediğiniz bölgenin yakınlarında başkaca tavuk çiftliği olup olmadığını incelemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde gereken belgeleri toplasanız bile ve tüm diğer şartları sağlasanız bile nafile; ruhsat almanız imkansızlaşır.

Hangi cins ve ırktaki tavukları besleyeciğinize karar vermek için ziraat mühendislerine ve hayvancılıkla ilgili uzman akademisyenlere danışmanız gerekmektedir. Bu tavuk ırklarından özellikle bazıları vardır ki; normalde doğada tek başına gezinen organik tavuklardan neredeyse 10 kat daha fazla yumurta üretmektedir. Ancak genelde ülkemizdeki tavuk çiftlikleri organik olmaktan daha da öte gdo’ludur. Tabiki bu işi organik anlamda yapacaksanız bambaşka bir pazar sizi bekliyor olacaktır. Tavuk cinsini ve ırkını seçtikten sonra bu cinsteki civcivlerden binlerce adetini temin etmek için güvenilir tavuk tedarikçisi bulmak zorundasınız. Ayrıca bu işi yapabilmek için yakın arkadaşlarınız ve ailenizi arkanıza almanız sizin yararınıza olur. Öyle ki hiç ummadığınız ek masraflar sizi bulabilir ve başınıza iş açabilir.

Tavuk çiftliği kurmak için gereken belgeler

1) Yetkili müdürün kimliği ve sorunluluk (yetki) sözleşmesi sureti

2) İlgili belediyeden ya da internet sitesinden temin edebileceğiniz başvuru formu

3) eğer elliden fazla adam çalıştırıyorsanız işletme belgesi

4) Yine +50 adam çalıştırıyorsanız “İşyeri hekimliği belgesi”

5) İtfaiye Daire başkanlığına başvuru yapılarak alınabilecek; işyerinin yangına karşı korunduğunu garantileyecek “itfaiye raporu”

6) Tehlikeli maddelere karşı zorunlu sorumluluk sigortası

7) Uygulama imar planı notları (belediyeden imarın varlığını kanıtlamak için alınır)

8) İmar durum belgesi

9) Yapı kullanım izin belgesi (ilgili belediyeden temin edilebilir)

10) Mimari proje için yapı ruhsatı eki (belediyeden onaylı olmalı)

11) Kapasite raporu

12) Çevre koruması ve temizliği ile ilgili “çed kararı, raporları, çevre izni,

13) Tesis karayolunda ise; İlçe Belediyesinden Alınacak “geçiş yolu icazet belgesi ve sureti”

14) Gereken ruhsatların ve harçların yatırıldığına dair makbuzlar ve evraklar.

Bu belgeleri bir kenara koyarsak tavuk çiftliği açmak için; hangi ekipmanlara ihtiyaç duyacağınızı belirlemek için makine mühendisleri, endüstri mühendisleri ve elektrik mühendislerinden yardım almalısınız. Genel olarak bu ekipmanlar;

-Tavukları beslemek ve sulamak amaçlı olanlar
– Tavukları işleme makineleri
– Atıklardan kurtulmak için gerekli makineler
– Tıbbi ve biyolojik güvenlik için gerekli makineler
– Kuluçka ekipmanları

Tavuk çiftliği kurmak haricinde aşağıdan yüzelerce iş fikrinin detaylı analizini inceleyebilir. Kendinize en uygun süper iş fikrini bulabilirsiniz. Bugünlük bu kadar; sağlıcakla kalın.

Yorum yapın