Uzun Vadede Zenginlik Elde Etmesi Garanti 5 Kişilik Tipi

Tüm okurlarımıza merhaba. Bu yazımızda zenginlik düşleri kuran, güzel villalarda yaşamanın planlarını yapan, Instagram fenomenlerine bakıp onların yerinde olmak isteyen okurlarımıza uzun vadede zenginlik elde etmesi garanti olan 5 kişilik tipini analiz edeceğiz.

personality photo

Yazımızın sonunda siz de göreceksiniz, bu kişilik tiplerinin sizden- bizden hiçbir farkı yoktur. ”İnsan insana benzer” atasözü, bir milyoner ile orta gelirli birinin aslında ortak özelliğinin de betimlenmesidir aynı zamanda. Kimsenin kimseden farkı yoktur aslında. Sadece birileri, var olan özelliklerini biraz daha ortaya çıkarmıştır. Bu sayede, biri olmak istediği şeyin ”daha”sını elde ederken, diğerleri yerinde saymış ya da hedeflediği noktasında biraz gerisinde kalmamıştır. Geride kalmamak ve her daim ileride olmak için, yazımızı odaklanın ve başarının sınırlarını kişilik tiplerinde aramaya çıkalım:

Sabır altındır deyip sabrede sabrede altınlara kavuşan kişilik tipi:

Azim, onların göbek adıdır. Hiçbir şey, hedefledikleri yoldan onları geri döndüremez. Yıllar, sadece kağıt üstünde bir rakamdır ve beklemeyi bilmek, her şeyden önemlisidir. O otobüsün geleceğine inanıyorsa, durakta ne kadar beklediğinin önemi yoktur. Değer sisteminde, sonunda o otobüse binecek olmanın bilgisi ve inancı varsa, durak onun için sadece bekleme alanıdır. Bu süreçte de öfleyip püflemez, en sıkıcı zamanlarda bile eğlenmeyi bilir. Zira, sabreden kişilik tipinde, usul usul gayesine ulaşmasının kendinden emin gücü vardır. Bu tipler, kendi içlerinde ikiye ayrılırlar. İlk sabırlı kişilik tipleri, kademe kademe ilerleyenlerdir. Onların plan programları haftalık ya da aylık şeklinde ilerler. Daha haziran ayındayken ağustos hedefleri bellidir ve ağustos ayına geldiğinde tam da olmak istedikleri yerdedirler. Böylece kademe kademe ilerleyerek nihai hedeflerine azar azar ulaşırlar. Hedeflerini kısa ölçeklerde tutarak anlık tatminler de yaşarlar. Bu bazen terfi olur, bazen maaş artışı, bazen önemli bir işi devralmak olur. Ama illa ki olur. Yavaş yavaş yükselmenin mottosu ile adeta sabır taşı gibidirler. Ancak giderek güçlenen ve güçlendikçe biçim kazanan sabır taşlarıdırlar. İkinci sabırlı kişilik tipleri, tek bir noktaya hedeflenmiş ve planlarını yıllara yaymış idealist tiplerdir. Onlar için belki 10 yıl sonrasının hedefi her an mevcuttur ve her gün canlı bir şekilde kendini günceller. Kendisini 10 yıl sonra şirketinin müdür koltuğunda görmek isteyen bu tipler, her güne bu gayenin nihai hedefiyle uyanırlar. Önündeki her seçeneği, her şansı ince ince işlerler. Bazen tam zamanında, bazen planladıkları takvimden de daha erken olarak hedefledikleri noktaya ve pek tabi zenginliğe ulaşırlar. Sabır demek, iyi planınız olması demektir. Ve bu kişilik tipleri, sabrın gerçek altınlarını her daim toplamayı bilirler.

Riske girmem ama risksiz de kalmam kişilik tipleri:

Risk, onların göbek adı değil kod adıdır. Hiçbir işe, ince eleyip sık dokumadan girmezler. Ancak, riski önce potansiyel fırsata çevirip onu kontrol edebilecek noktaya getirdikten sonra, o riskin içine girerler. Bu risk faktörleri, bazen ürün bazlı, bazense finansaldır. Yeni bir fikir, her zaman yeni bir para kazanma biçimidir. Yeni olan proje, ne kadar uçuk, ne kadar mantık dışı ya da düpedüz riskli olursa olsun, onunla ilgilenirler. Her fikre değer vermeleri sayesinde, o fikri değerler sisteminde ayyuka çıkarırlar. Bilindik yollardan yürümenin, daha önceki zengin girişimcilerinin ayak izlerini takip etmek olduğunu bilirler. Oysa bu kişilik tipleri, yeni yollarda kendilerinin ayak izlerini bırakmak isterler. Bu isteğin çıkış noktası her ne kadar manevi haz olsa da, getirisi büyük ölçekte zenginliktir. Yeni bir yol keşfetmek ya da o yolu kendileri açmak, riske girmem ama risksiz de kalmam kişilik tiplerinin biricik özellikleridir.

Ekip çalışmasına inanan ama buna karşın yine de tek adam olmayı başaran kişilik tipleri:

Başarıya ve zenginliğe giden yol engebelerle ve tuzaklarla doludur. Ve tek bir kişi bazen tüm bu tuzakların farkına varamayabilir. Ekip kurmak ayrı ekip ruhunu oluşturmak ise apayrı iki durumdur. Zengin kişilik tiplerinin genel özelliklerinden biri de ekip ruhuna inanmak ve o ruhla hareket etmeyi yegane mottoları saymaktır. Ancak kendisini görünmez bir hiyerarşik piramidinin tepesinde de tutmayı bilir. Zamanı gelince arkadaş, zamanı gelince patron olmasını bilirler. Emirleri, rica naifliğinde ama tam olarak emir netliğindedir. İçerik ile üslup konusunda tam bir profesyoneldirler. Dengeyi korurlar ve muhafaza ederler. Personellerini birlikte çalışarak eğitir. Ama bunu eğitim adı altında yapmaz. Böylece birlikte çalıştığı personeller, kendisiyle ne zaman arkadaş ne zaman personel gibi konuşacağını, davranacağını bilir. Nitekim iş sahasında tam bir güven ortamı oluşur ve karşılarına çıkan her engel, sadece aşılmak için vardır. Ekip çalışmasına inanan ama buna karşın yine de tek adam olmayı başaran kişilik tipleri, tek başına poz verir ama arkasında kimlerin olduğunu her zaman hatırlar. Vefa, zenginliğe giden yolda olmazsa olmaz bir erdemdir.

Merakını iş sahasına yönelten kişilik tipi:

Tek başına merak, kuru ve amaçsız olacaktır. Ancak içteki merak duygusunu iş sahasına tabir-i caizse yedirmeyi başarmış her girişimci, en nihayetinde başarıya ulaşacaktır. Merak çift taraflı işler. Birinci merak türü, rakip firmaların neler yaptığıyla ilgilenmektir. Bu merak her zaman ”öyleyse ben daha iyi yapabilirim” ihtimalini ve anlayışını doğurur. Başkasının ne yaptığını bilmek, aynı zamanda sizin ne yapmamanız gerektiğini öngörmektir. Bu nedenle merakına iş sahasına yönelten kişilik tipi, sadece başarı öykülerine odaklanmaz. Çoğunun yaptığı yanlışa düşmez ve merakını tek boyutlu bir sınıra indirgemez. O iflas hikayelerini de okur, gözlemler. Rakip firmalardan birinin kapanışına sevinmez. Bu kapanışı, bu başarısızlığı gözlemler, analiz eder. Bugün başkasının başına gelen kötülüğün yarın kendisine gelmemesi için kendini her zaman disiplinize eder. İkinci merak türü, her zaman kendi işinin içerdiği şeylere dair meraktır. Hem teknik hem bilimsel merak olarak, daha iyisini, daha farklısını, daha yenisini yapmanın ön koşulunu oluşturur. Kazanmak bir ihtimaldir. Merak, o ihtimalin güçlenmesini sağlayan yegane erektir.

Paranın bir hafızası olduğunu bilip tutumlu olmayı tercih eden kişilik tipleri:

Evet, paranın bir hafızası vardır. Nedir paranın hafızası? Tıpkı, beynimize bir anda fazla bilgi pompalandığında mevcut olan bilgiler de zarar görüyorsa; paranın kanunu da bu şekildedir. Düşünülmeden, bütçe hesabı yapılmadan harcanan para, mevcut paranın da zarar görmesine neden olur. Tutumluluk, klasik zengin tiplerinin ölçülülük prensibine dayanır. En efsane, en topluma mal olmuş zenginlerin hayat hikayelerine baktığımızda, onların doğrudan para kazanmayı sevmediğini görürüz. Aslında bakacak olursa, para biriktirmek de zenginlerin karakteristik özelliklerinden biridir. Onlar için önemli olan karşılarına gelen işi başarıyla nihayete erdirmek ve sıradaki işi, sıradaki projeyi beklemektir. Para, akabinde gelen şeydir. Yani amaç değil sonuçtur. Paranın bir hafızası olduğunu bilip tutumlu olmayı tercih eden kişilik tipleri, amaca değil sonuca odaklanan insan figürleridir. Para, önemlidir elbet. Ancak, kazanılması ya da biriktirilmesi değil; bir başarının sonucunda gelmesi nedeniyle önemlidir. Zenginlerin para hırsı değil başarma hırsı vardır. Para da, doğal bir sonuç olarak gelen, gelişen bir sermaye birimidir.

Sizin için beş zengin kişilik tipini maddeleyip analiz ettik. Unutulmamalıdır ki zenginliğin de bir psikolojisi vardır ve bu psikolojik evreye varmak için önce kendimizi tanımalı ve kendi kişilik tipimizi belirlemeliyiz.

Yorum yapın