Kişisel Veri İşleme Politika Şartları Ve Gizlilik

parlakfikirler.org sitesi olarak kişisel gizlilik haklarınıza önem veriyor ve websitemizde geçirdiğiniz süre boyunca bunu iyileştirmek için uğraş veriyoruz. Kişisel bilgilerinizin güvenliği ile ilgili açıklamalar aşağıda açıklanmış ve bilginize sunulmuştur.

Google Adsense

Sitemizde kişiselleştirilmiş reklamlar yayımlanmaktadır. Bu kişiselleştirme için çerezlerden faydalanırız. Bu çerezler reklam ve içerik performansını ölçmeye yarar. Çerez verisi; kullanıcı deneyimini, sistemleri ve yazılımları oluşturmak veya iyileştirmek için kullanılabilir. Google reklamlarına ilişkin gizlilik ve çerez bilgisine şuradan ulaşabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy

Google Adsense Kişisel Veri İşleme Amaçları:

  • Kişiselleştirilmiş reklamları seçmek
  • Kişiselleştirilmiş bir reklam profili oluşturmak
  • Kişiselleştirilmiş bir içerik profili oluşturmak
  • Bir cihazda bilgi depolamak ve/veya bilgilere erişmek
  • Çevrimdışı veri kaynaklarını eşleştirmek ve birleştirmek
  • Farklı cihazları bağlanmak
  • Güvenliği sağlamak, dolandırıcılığı önleme ve hata ayıklamak
  • Teknik olarak reklam veya içerik yayınlayın

KAYIT DOSYALARI

Birçok standard web sunucusunda olduğu gibi parlakfikirler.org’da istatistiksel amaçlı log dosyaları kaydı tutmaktadır. Bu dosyalar; ip adresiniz, internet servis sağlayıcınız, tarayıcınızın özellikleri, işletim sisteminiz ve siteye giriş-çıkış sayfalarınız gibi standard bilgileri ihtiva etmektedir. Log dosyaları kesinlikle istatistiksel amaçlar haricinde kullanılmamakta ve mahremiyetinizi ihlal etmemektedir.

5651 sayılı kanundan doğan yükümlülüğümüz sebebiyle ip adresinizi kanunda belirlenen sürelerle kayıt altında tutmuş olduğumuzu bildirir ve bu kayıtlar zamanı gelince otomatik silindiğini beyan ederiz. Bu durum kanundan doğduğu için hukuka uygunluluk sınırları içerisindedir ve gerekli takdirlerde yetkili makamlar ile paylaşılabilir.

Ayrıca Google Analytics gibi anonim site istatistik araçları ile sizlerin hangi sayfalarda ne kadar kaldığı, hangi sayfaları okuduğu, hangi saatlerde giriş yaptığı, cinsiyet, yaş, eğilim, konumunuz, tarayıcınızın tipi ve dili, cihazınızın modeli gibi bilgilerinizi tamamen anonim olarak kayıt altında tutuyoruz. Bu sitede gezdiğiniz müddetçe bu anonim kayıt tutulmasına rıza göstermiş sayılırsınız.

YORUMLAR

Sitenin yorum kısmından rızanız dahilinde yazmış olduğunuz kişisel verilerinizi kayıt altında tutmamız ve bunları herkes tarafından görebileceği şekilde yayınlamamız tamamen sizin açık onayınız ve rızanız ile gerçekleşmekte olup hukuka uygundur. Bu tür kişisel verilerin yayında kalması ilgili makalenin yayında kalmaya devam ettiği müddetçe süregelecektir. Ancak elbette ne zaman isterseniz yorumlar vasıtasıyla yazmış olduğunuz kişisel verileri silmemizi iletişim bölümünden talep edebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİ BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ

VERİ SORUMLUSU: Me(h)met Görü(n)mez

a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

Mehmet Görünmez- kendisi baroya kayıtlı bir avukat olduğu için veri sorumluları sicilene kayıt yükümlülüğü de yoktur.

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

Sitemizdeki bilgilendirme faaliyetlerinin geliştirilmesi, ifade hürriyetinin kullanılması, basın hakkı ve kamoyunu bilgilendirme gibi hakların kullanılması amaçlarıyla işlenebilecektir.

c) Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

Google firması ve Onesignal firması anonim olarak işlemek suretiyle kişisel verilerinizi kullanabilir. Bunun haricinde 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.

ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

5651 sayılı kanun gereğini yerine getirmek ve sitemize giren ziyaretçi sayısını, davranını anonimleştirerek tespit edebilmek, kanunda bahsi geçen açık rıza bulunması halinde ifade özgürlüğü amacıyla yorumlarla kullanılması.

Google Analytics çerezleri ve Onesignal uygulaması ile Google ve Onesignal firması anonimleşmiş ve sizin kimliğinizin ya da adresinizin bulunmaısnı mümkün kılmayacak bazı verileri işlemektedir. Eğer ki bunlar kişisel veri olarak değerlendirilirse bunun da bilincinde olunuz.

Özetlemek gerekirse hukuki sebepler şunlar olabilmektedir:

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
– İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
– İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

d) İlgili kişinin Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları.

İlgili kişinin hakları
MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

[email protected] ADRESİNE başvurarak veya sitemiz iletişim kısmından müracat ederek bu haklarınızı kullanabilirsiniz.

Reklamlar

Sitemizde dışarıdan şirketlerin reklamlarını yayınlamaktayız (Google, v.s.). Bu reklamlar çerez (cookıes) içerebilir ve bu sirketler tarafından çerez bilgileri toplanabilir ve bizim bu bilgiye ulaşmamız mümkün değildir. Biz Google Adsense, vb. şirketler ile çalışmaktayız lütfen onların ilgili sayfalarından gizlilik sözleşmelerini okuyunuz(
google gizlilik politikası)

ÇEREZLER (literatürde Cookies diye de geçebilir)

“Cookie – Çerez” kelimesi web sayfası sunucusunun sizin bilgisayarınızın hard diskine yerleştirdiği ufak bir text dosyasını ifade etmek için kullanılmaktadır. Sitemizin bazı bölümlerinde kullanıcı kolaylığı sağlamak üzere çerez kullanılıyor olabilir. Ayrıca sitede mevcut bulunan reklamlar aracılığıyla, reklam verilerinin toplanması için cookie ve web beacon kullanılıyor olabilir. Bu tamamen sizin izninizle gerçekleşiyor olup, isteğiniz dahilinde internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek bunu engellemeniz mümkündür. Bu çerezler anonim şekilde çeşitli yazılımlar vasıtasıyla veri elde etmemizi sağlamaktadır. Bu veriler anonim nitelikte kişisel veri olup kimliğiniz teşhis edilememektedir. Bu siteyi ziyaret edip kullanmak suretiyle bu şartı kabul etmiş ve onaylamış sayılırsınız.

DIŞ BAĞLANTILAR

Parlakfikirler.org sitesi, içeriğindeki bazı sayfalarından farklı internet adreslerine bağlantı verebilir. Parlakfikirler.org link verdiği, banner tanıtımını yaptığı sitelerin içeriklerinden veya gizlilik prensiplerinden sorumlu değildir. Burada bahsedilen bağlantı verme işlemi, hukuki olarak “atıfta bulunma” olarak değerlendirilmektedir.

SİTEDEKİ İÇERİKLER

Sitedeki içeriklerde bulunması muhtemel kişisel veriler; “Basın Kanunu” ve “ifade özgürlüğü” kapsamında hukuka uygun şekilde işlenmiştir. Yine de aksini iddia ediyorsanız “sehven ve hata ile” yayımladığımız basın hakkı kapsamında olmayan kişisel verilerinizi sildirmek için irtibata geçmeniz yeterlidir. Ayrıca olası uyuşmazlık hallerinde bu sitenin tüm içerikleri kül halinde “hakkın kullanılmasını sağlamak meşru amacıyla sınırlı olarak” savcılıklara ve hakkın kullanılması sırasında inceleme yapması gereken mahkeme/savcılık bilirkişi heyetlerine ibraz edilmektedir. Sitemize yorum yaparken bu hususa rıza göstermiş sayılırsınız.

Mahremiyet ve veri sorumlusu ile iletişim kurmak için

parlakfikirler.org adlı sitemizde uygulanan gizlilik politikası ile ilgili; her türlü soru, görüş ve düşüncelerinizi bize [email protected] adresinden iletebilirsiniz.

Yorum yapın