Bir deha gibi düşünmek için Da Vinci’nin 7 pratik yolu

Yavru ördekler hayatta kalmayı annelerini taklit ederek öğrenirler. Taklit yoluyla öğrenme insanlar da dahil birçok canlı için esastır. Olgunluğa eriştikçe çok özel bir avantajımız olur; kimi ve neyi taklit edeceğimizi seçebiliriz. Büyüdükçe bilinçli olarak eskilerinin yerine yeni modeller seçeriz. Bu akla uygundur, dolayısıyla en iyi modelleri seçmek bizi potansiyelimizin gerçekleşmeşine doğru götürür.

Yani iyi bir golfçu olmak isterseniz, Ben Hogan, Jack Nicklaus, ve Tiger Woods’u inceleyin. Eğer iyi bir lider olmak istiyorsanız, Winston Churchill, Abraham Lincoln, ve Kraliçe I. Elizabeth’i inceleyin. Ve eğer bir Rönesans adamı veya kadını olmak istiyorsanız Leon Battista Alberti, Thomas Jefferson, Hildegard von Bingen ve hepsinden iyisi Leonardo da Vinci’yi İnceleyin.

The Book of Genius’da Tony Buzan ve Raymond Keene tarihin en büyük dahilerini sıralamak için dünyada ilk objektif girişimi yapmışlardır. Bu kişileri “özgünlük”, ‘beceriklilik”, “konusuna hakimiyet”, ‘ ‘Vizyonunun evrenselliği”, ve “Güç ve Enerji”yi de içeren kategorilerde değerIendirmişler aşağıdaki kişileri “top ten” olarak sunmuşlardır.

10. Albert Einstein

9.Phidias (Atinanın mimarı)

8. Büyük İskender

7. Thomas Jefferson

6. Sir Isaac Newton

5. Michelangelo

4. Johann Wolfgang von Goethe

3. Mısır piramitlerini inşa edenler

2. William Shakespeare

Ve, Buzan ve Keene’nin yorucu araştırmalarına göre bütün zamanların en büyük dahisi? Leonardo da Vinci…

Giorgio Vasari’nin The Lives of the Artists adlı eserinin orijinal versiyonunda Leonardo’yu şöyle yazar, “Tânrı bazen bize örnek almamız ve taklit etmemiz içın sadece insanlığı değil ilahiyatın kendisini de temsil eden birini gönderir ki, böylece aklımız ve zekamız en
üst gök küreye ulaşabilsin.

Tecrübeler bu harika dahilerin izini takip eden ve araştıranların, doğa kendilerine çok az yardım etse veya hiç etmese de, en azından onun tanrısallığında yer alan doğa üstü çalışmalara ulaşabildiğini göstermiştir.’

Zekanın çokluğunu ve beyin kapasitesini anlama mızdaki gelişmeler doğanın bize sandığımızdan daha fazla cömert davrandığını göstermiştir. Leonardo da Vinci Gibi Düşünmek’de bütün dahilerin en muhteşemi olan bu insanı “araştırarak ve izini takip ederek”, onun aklını ve ilhamım sizin günlük yaşamınıza sokacağız.

DEHAYA PRATİK BİR YAKLAŞIM

Yedi Da Vinci Prensibi şunlardır:

Curiositâ: Yaşama doymak bilmeyen bir merak ve devamlı öğrenme için acımasız bir arayış

Dimostrazione: Bilgiyı eneme yoluyla test etme sebatkarlık, ve hatalardan ders alma arzusu.

Sensazione: Duyguların, özellikle hayati deneyimlerin bir aracı olan görüşün devamlı olarak rafine edilmesi.

Sfumato (lügat anlamıyla “Dumanla yükselmek”): Anlaşılmazlığı, paradoksu, ve belirsizliği kucaklama arzusu.

Arte/Scienza: Bilim ve sanat, mantık ve hayal gücü arasında dengenin geliştirilmesi. “Bütün beyin” ile düşünme.

Corporalita: Zarafet, her iki eli de ustalıkla kullanabilme, fitness, ölçülü davranma.

Connessione: Her şey ve olay arasında ilişkileri anlama ve değerlendirme. Sistemli düşünme.

NOT: Bu yazı Michael J. Gelb’in “Leonardo Da Vinci gibi düşünmek” adlı kitabından alıntılanmıştır.

Yorum yapın