General Olmak İsteyenlere

Merhaba arkadaşlar. Bu yazımızda askeriyenin içindeki bir mesleki birimi, generalliği konumuzun nabzında tutacağız.

Askerlik bilindiği üzere son derece ulvi bir iş olup vatanımızı korumanın birincil güçlerinden başını çekmektedir. Ancak bir yanıyla da elbette para kazanılacak, meslek olarak sürdürülecek bir iş kapısıdır.

soldier photo

Ben kim general olmak kim diyenler için ise bir saniye sakin olun ve kendinizi önemseyin. O pozisyonunda olan insanların da en başta sizin dönemlerinizde, sizin konumunuzda olduklarını unutmayın. Dünyevi hiçbir meslek dalı, ne kadar uçsuz bucaksız, ne kadar imkansız gibi görünse de her zaman sizin çalışma disiplinize ve sağduyunuza bağlı olarak elde edilebilir orandadır. Bu nedenle başta generallik mertebesi olmak üzere, hiçbir meslek dalını, hele ki bu meslek dalı bir de vatanı savunmak ve ülkeyi korumak gibi ulvi bir amaç taşıyorsa- asla gözünüzde büyütmeyin.

Şimdinin generalleri bir zamanların kısa şortlu çocuklarıydı. Şimdinin generalleri, bir zamanların ”ben okulu bitirince ne olacağım” diye kara kara düşünen gençleriydi.

Söz konusu olan vatanı savunmaksa gerisi teferruattır deyişini unutmamakta fayda var. General olmanın diğer zor koşullarını ve zorluklarını da yazımızın içinde bulabileceksiniz.

Generallik her ne kadar dışarıdan karizmatik ve şık bir iş gibi görünse de, generaller sadece omuzlarında apolet taşımazlar. Aynı zamanda tüm bir ülkenin kaderini, geleceğini ve sorumluluğunu da aynı omuzlarda taşırlar.

Generaller kıdem farklı olarak ismen ve yükümlülük anlamında bir hiyerarşiye sahiptir. Buna askeri dilde de hiyerarşi denir. Şimdi sırasıyla general çeşitlerini aşağıdan yukarıya doğru sıralayalım:

Aşağıdan Yukarıya General Sıralamaları:

 • Tuğgeneral
 • Tümgeneral
 • Korgeneral
 • Orgeneral
 • Büyük General

Büyük general tek olmakla birlikte diğer general sayıları kendi içlerinde farklılık göstermektedir. Aşağıdan yukarı doğru giden komuta- zincirinde örneğin tümgeneral, tuğgeneralden daha yetkili olup daha fazla sorumluluğa sahiptir. Yine aynı şekilde bir orgeneral, tuğgenerale istediği emri verebilmektedir.

Emir komuta zincirinde dikkat edilmesi gereken ana nokta, zinciri kırmamaktır. Örneğin bir tuğgeneral bir şey danışacağı, bir şey soracağı zaman direkt korgeneral ya da orgenerale gidemez. Kendisinden bir nokta büyük olan tümgenerale gider. Eğer aksi bir şey yaparsa zinciri kırmış olur ve bu da askeri bir hatadır.

 

General Maaşları Ne Kadar? 

General maaşları öyle beklediğiniz ya da sandığınız kadar çok değildir. Bununla birlikte arada kıdem farkı olmasına rağmen hemen hemen her türbedeki general aynı maaşı alır. Aşağı yukarı. 2016 yılı itibariyle Türkiye’de generallerin aylık maaşı 8 bin lira civarındadır. Bununla birlikte ikramiye maaşları 110 bin lira civarındadır.

Bu noktada parlak fikirler olarak dikkatinizi çekeceğimiz nokta, ülkeyi savunmak adına gecesini gündüzüne katan ve o mevkiye gelene kadar da askeriyenin içinde yıllar geçiren generallerimizin bu kadar az maaşa tabi tutulması oldukça ironiktir. Bugün bu ülkede bir teknik direktörün maaşı 150 bin lira olabiliyorken, vatanımızın topraklarını ve hudutlarını savunana askerlerimizin bu kadar düşük maaşlar adeta cezalandırılıyor olması hoş değildir.

Vatan aşkı bana yeter diyorsanız general olmak için önünüzde uzun ve meşakkatli yollar ve bir o kadar da gurur verici yıllar var.

Generallerin Sırasıyla Görevleri Nelerdir? 

 • Tuğgeneral: Tugaydan sorumlu askerdir. Bir tugay 5.000 askerden oluşmaktadır. Buna binaen o 5.000 askerin görevlerini ve hareket çizgisini belirlemek tuğgenerallerin görevleri arasında yer alır.
 • Tümgeneral: Tümenden tümene fark vardır. Ortalama bir tümen 10.000 ile 20.000 sayısı arasındadır. Tümgeneralin de görevi bu kadar sayıda insanı yönlendirmek, muhafaza etmek ve onlara gereken talimatı vermektir.
 • Korgeneral: Korgeneralin en büyük vasfı zamanı geldiğinde ya da gerektiğinde ordu komutanlığı yapabilirler.
 • Orgeneral: Orgeneralin görevleri çok daha detaylıdır. Zira hem emrinin altında on binlerce asker hem de korgeneral, tümgeneral ve tuğgeneral vardır. Görev süreleri toplam 4 senedir.
 • Büyük general (mareşal): Ülkemizde sadece iki kişinin sahip olduğu orgenerallik rütbesidir. Biri ulusumuzun kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk, bir diğeri de Fevzi Çakmak’tır. Bu rütbeye erişmek için iki şart mevcuttur. Bunlardan biri üç meydan savaşına katılmak ve komuta etmek. Bir diğeri de bu katılınan meydan savaşlarından birini kazanmaktır.

Umarım ülkemizde daha fazla meydan savaşı olmaz ve kimsenin bu rütbeyi almasına gerek kalmaz. Ancak gerektiğinde de nice yiğidin çıkıp o meydanları savunacağını bilmemiz ve düşman güçlere bildirmemiz gerek. Atamız Mustafa Kemal’i saygı ve özlemle anıyoruz.

Generallik Mesleğinin Karizması: 

 • Generallik görevini üstlenmek ne kadar zor olsa da birçok açıdan sonsuz karizmatik bir iştir. Karizması toplum katlarında kendini gösterir. Yediden yetmişe, meslek ve konum fark etmeksizin herkesin saygısı vardır generallere. Onlar, biz uykudayken, kışlalarda, garnizonlarda, yeri geldi mi mevziler de ülkemizi düşman kuvvetlere karşı müdafaa ederler.
 • Mesleğin bir diğer karizması da hiç şüphe yok ki üniformadır. O üniformayı giymek de her babayiğidin harcı değildir üstlelik. Generaller aldıkları eğitim sayesinde, geniş omuzları ve adeta asfaltı döven yürüyüşleriyle, günün her saati, nerede görülür ya da gözlemlenirse her zaman aynı oranda karizmatik ve çekicidirler.
 • Generallerin kendi işleri ve yönetim alanlarında da karizmatik olmak zorunda olduklarını biliyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki emir komuta zincirinde bir askerin görevini layıkıyla yerine getirmesi için üstlerine karşı korku ve saygıyla karışık bir hayranlık beslemeleri gerekir. O hayranlığın da sağlanması ve devamı için generallerin karizmatik olması zorunludur.

Generallerin İmkanları Nelerdir? 

 • Bu bazı çevreler tarafından eleştirilse de generallerin lüks tüketim imkanları mevcuttur. Buna lojman ve diğer yerleşim alanlarında istikamet etmeleri de dahildir. Ancak aynı generallerin maaşlarının da ne kadar düşük olduğunu konuşmuştuk. Buna rağmen generallerin imkanları bağlı oldukları birliklerle sınırlıdır. Bunu da belirtmemizde fayda var.

Eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ

Generallerin Kendi Sahalarında Olumlu Yanları Nelerdir? 

 • Görevi kötüye kullanmamak şartıyla binlerce askere yön verme, emir telakki etme ve onları kendi alanları açısından en iyi şekilde yetiştirme imkanları, bu mesleğin en olumlu taraflarından biridir. Nasıl ki bir öğretmen geleceğe pırıl pırıl öğrenciler yetiştirip ileride doktor, mühendis ve kendileri gibi öğretmen olabilecek çocuklar ve genç nesiller yetiştiriyorsa, aynı şekilde generaller de ileride bu ülkeyi en iyi şekilde savunacak profesyonel askerler yetiştir. Bunun milli ve manevi açıdan gururu, hiçbir yerde bulunamaz ve yaşanamaz.
 • Mevki ve sorumluluk açısından güç ve unvan sahibi olmak da bir diğer olumlu faktördür. Aynı zamanda ülkenin sınırları içerisinde başarılarıyla bilinen bir asker olmak, paha biçilemez bir onur nişanesi olarak göğsünüzde asılı duracaktır.

Generallerin Kendi Sahaları İçinde Olumsuz ve Riskli Yanları Nelerdir? 

 • Her zaman için hayatınızı kaybetmek riski mevcuttur. Bu bakımdan cansiparane bir şekilde savunduğunuz vatan uğruna ölüp şehit düşme ihtimaliniz var. Şehitlik olumsuz gibi görünse de aslında ulaşılabilecek en yüksek mertebedir. Ancak yine de bunu konu başlığımızın riskli faktörleri içinde belirtmemizde fayda var.
 • Çok fazla görev ve sorumluluk bazen zorlayıcı olabilmektedir. Ailenize yeteri kadar vakit ayıramamak da bu olumsuzlukların içinde kendini gösterir. Askeri hayatınızı eve taşımak ve bir telefonla anında birliğe dönme ihtimaliniz de mevcuttur.

Tüm askerlerimize rütbeleri ne olursa olsun görevlerinde kolaylıklar dileriz.

Yorum yapın